Δημοσιογράφοι και διαφάνεια στον πολιτικό διάλογο


Γιατί οι δημοσιογράφοι πρέπει να διαφαλίζουν διαφάνεια στον πολιτκό διάλογο

Στους καιρούς του COVID-19 οι δημοσιογράφοι έχουν σημαντικό ρόλο: κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διαφαλίζουν τη διαφάνεια στην πολιτική συζήτηση. Θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά μεταξύ των ψευδών ειδήσεων και της πραγματικότητας. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ξεκινήσουν μία παραγματική συζήτηση πάνω σ’αυτό το θέμα.
building-european-union-lexi-logos
Παρ’όλα αυτά, σε αυτούς τους καιρούς, όταν λαμβάνονται αποφάσεις πολύ γρήγορα, είναι πολύ δύσκολο για τους δημοσιογράφους να προβούν σε σωστές έρευνες και να διασφαλιστεί η απαιτούμενη διαφάνεια. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Πολλά άρθρα παραμένουν στην επιφάνεια του θέματος, πολύ συχνά επαναλαμβάνουν τις προκαταλήψεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση σχετικά με το κορονο-ομόλογο έναντι του ESM είναι ένα καλό παράδειγμα για αυτό.

Είναι ένα περίπλοκο θέμα και, κατά τη γνώμη μου, οι δημοσιογράφοι μπερδεύουν διαφορετικά
θέματα: πολιτική, χρηματοοικονομικά και ιστορία.

α) Πολιτική:

ο COVID-19 χρειάζεται πανευρωπαϊκή, ή μάλλον, παγκόσμια αλληλεγγύη. Στην Ευρώπη, πολλές αποφάσεις – ίσως όχι αρκετές – λαμβάνονται με αυτή την έννοια. Για παράδειγμα: οι ουσιαστικές αλλαγές στο σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EΣΠA», οι οποίες θα διασφαλίσουν ότι οι περιφέρειες θα έχουν περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SURE», που θα υποστηρίξει τους ανθρώπους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, θα έχει προϋπολογισμό 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τα 27 κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει μ’αυτό.
Δυστυχώς, αυτό δεν τονίζενται στον τύπο ως πράξη αλληλεγγύης και κοινής δράσης.

woman-journaliste-lexi-logos

β) Οικονομικά:

η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη επικεντρώνται στη διαφορά μεταξύ των κορονοομολόγων και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Νομίζω ότι στην Εύρωπη μόνο μια μικρή ομάδα καταλαβαίνει πραγματικά αυτό το θέμα. Τα κορονοομόλογα σημαίνουν ότι όλα τα 27 κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για το συνολικό χρέος. Ταυτόχρονα, δεν επηρεάζουν τις εθνικές αποφάσεις.

Αυτός είναι υψηλός κίνδυνος.

Είναι όπως σε μία οικογένεια: όλη η οικογένεια είναι υπεύθυνη για τα κοινά χρέη – άσχετα αν διαχειρίζονται τα λεφτά της καλά η άσχημα – χωρίς να έχουν την δυνατότητα του ελέγχου των εξόδων τον άλλων μελών. Σε οποιαδήποτε οικογένεια αυτό θα ήταν πρόβλημα. Αν η ευρωπαϊκή αλλελεγγύη μειώνεται σε κορονοομόλογα, ίσως χρειαστούμε να ξανασκεφτούμε τον ορισμό της αλληλεγγύης. Οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να ηγηθούν αυτής της συζήτησης.
strasbourg-eu-headquarters-lexi-logos

γ) Η ιστορία:

Κατά τη γνώμη μου, μπερδεύουμε τη συζήτηση για την ευπωπαϊκή αλληλεγγύη με πολλές παλαιές προκατάληψεις: η Γερμανία είναι ένα φασιστικό κράτος, πλούσιες χώρες κατά φτωχών χωρών, ο Βορράς κατά του Νότου, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι όργανο βασανιστηρίων που έχει ήδη σκοτώσει την Ελλάδα. Αν χτίσετε την ιστορία σας πάνω σε αυτές τις θέσεις, κερδίζετε κάθε αναγνώστη. Όμως περισσότερες λεπτομέρειες και η αναφορά διαφορετικών απόψεων θα προσέδιδαν μια πιο ευρεία εικόνα.

Οι αποφάσεις για το μέλλον λαμβάνονται σήμερα.

Για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να αφήσουμε πίσω τις προκατάληψεις. Χτίζουμε το μέλλον μας χωρίς να ξεχνάμε την ιστορία μας, αλλά μαθαίνοντας από αυτήν. Μαθαίνοντας από την οικονομική κρίση και τον αντίκτυπό της στην Ελλάδα, μπορούμε να έχουμε μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα οικονομικά εργαλεία και πολιτικές αποφάσεις με διαφορετικό τρόπο. Θα ήταν καλό, αν οι δημοσιογράφοι μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κατευθύνουμε αυτή τη συζήτηση.

Birgit Urban

  

  

  

  

Home Blog eMail

  

  

See also

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Lexi-Logos Facebook Page Lexi-Logos Facebook Page Lexi-Logos Youtube Chanel Lexi-Logos Youtube Chanel
Blog Home contact

T.+30 210 33.11.602 - M.+30 69 76 67 33 95
info@lexi-logos.gr
en_USEN